Chum Rồng Phụng 10L

270,000 

Nắp thủy tinh dày, có ron cao su đậy kín

Thủy tinh dày, sáng và trong suốt

Bình có 2 mặt hoa văn Rồng và Phụng

Chum Rồng Phụng 10L

270,000