Bình quai xách nắp tím 10L

130,000 

Nắp nhựa tím, quai xách chắc chắn

Bên trong nắp có thêm một nắp nhựa trắng đậy kín

Thủy tinh dày, trong suốt

Bình quai xách nắp tím 10L

130,000