Quả bí không vòi 10L

230,000 

Nắp thủy tinh dày

Nắp có ron cao su đậy kín

Thủy tinh dày, trong suốt và sáng

Quả bí không vòi 10L

230,000