Trụ trơn 10L có vòi

240,000 

Nắp thủy tinh dày, có ron cao su đậy kín

Miệng bình dày

Thủy tinh trong suốt và sáng

Trụ trơn 10L có vòi

240,000