Sâm eo trơn 10L

260,000 

Nắp dày, có ron cao su đậy kín

Thủy tinh dày, sáng và trong suốt

Sâm eo trơn 10L

260,000