Trụ trơn có vòi 6L

195,000 

Nắp dày, có ron cao su đậy kín.

Miệng bình dày.

Thủy tinh dày, sáng và trong suốt.

Vòi nhựa bền, an toàn vệ sinh thực phẩm

Bình thủy tinh có vòi mẫu trụ trơn
Trụ trơn có vòi 6L

195,000