Nguyễn Tuấn Anh

Lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủy tinh gia dụng

Sản phẩm: bình ngâm rượu, hũ thủy tinh, bình đựng nước…

Nơi làm việc tại: TP. HCM

Hoạt động: từ năm 2017