Trụ trơn không vòi 10L

220,000 

Nắp dày, có ron cao su đậy kín.

Miệng bình dày.

Thủy tinh dày, sáng và trong suốt.

Bình trụ trơn
Trụ trơn không vòi 10L

220,000