Lạc đà 10L

325,000 

Bình thủy tinh có nắp quai cầm dày.

Nắp có ron cao su đậy kín

Miệng bình rất dày

Thân bình có hoa văn lạc đà

Lạc đà 10L

325,000