Bình chum trơn 10L

230,000 

Nắp thủy tinh dày

Nắp có ron cao su đậy kín

Thủy tinh dày, trong suốt và sáng

Bình chum trơn 10L

230,000